نشرچشمه   دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
خانه >

رده‌بندی > هنر > تئاتر

>

جهان تازه‌ی نمایش

لف تالستوی، عباس‌علی عزتی
قیمت ۳۸,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
کارلو گولدونی، عباس‌علی عزتی
قیمت ۵۶,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰
آذردخت بهرامی
قیمت ۴۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰
پابلو پیکاسو، عاطفه طاهایی
قیمت ۲۸,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰
داریو فو، جمشید کاویانی
قیمت ۵۲,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰
چاپ تمام
ایشتوان ارکنی، کمال ظاهری
قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۸۹
جولز فایفر، مهسا خلیلی
قیمت ۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۸۹
داریو فو، جمشید کاویانی
قیمت ۴۲,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۸۹
چاپ تمام
وودی آلن، بهرنگ رجبی
قیمت ۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹
فردریش دورنمات، آرش اباذری
قیمت ۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۸۸
چاپ تمام

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان