نشرچشمه   چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
دیوید ا.کوک، هوشنگ آزادی‌ور
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
مصطفی کمال پورتراب
قیمت ۱۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ پنجاه و هشتم، تهران، ۱۳۹۵
راجر کیمی ین، حسین یاسینی
قیمت ۷۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ شانزدهم، تهران، ۱۳۹۵
مصطفی مستور
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۵
داریو فو، جمشید کاویانی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
میشل سیوتا، نادر تکمیل همایون
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
آندره بازن، محمدرضا شیخی
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵
غیر قابل فروش
آلن دوباتن، جان آرمسترانگ
قیمت ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
پیمان هوشمندزاده
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۵
ریچارد ال. مودی، شعله آذر
قیمت ۱۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
رولان بارت، نیلوفر معترف
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ هشتم، تهران، ۱۳۹۵
ليندا سينگر، مهدی کيا
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵
غیر قابل فروش

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان