نشرچشمه   چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
جان. ن فیندلی، حسن مرتضوی، جان. و بربیج
قیمت ۲۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
رالف دوبلی، عادل فردوسی‌پور، بهزاد توکلی، علی شهروز
قیمت ۲۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهل و چهارم، تهران، ۱۳۹۵
کارل یاسپرس، فرید فدائی
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵
رناته هالوب، محسن حکیمی
قیمت ۲۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
پل ریکور، مجید اخگر
قیمت ۱۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵
کاتلین م.هیگینز، حسن مرتضوی
قیمت ۴۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
یوهان پالاسما، علیرضا فخرکننده
قیمت ۱۰۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
لویی آلتوسر، روزبه صدرآرا
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران‍، ۱۳۹۵
شهریار وقفی‌پور، زیگموند فروید
قیمت ۲۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
چاپ تمام
حسن مرتضوی
قیمت ۶۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
ديويد رنتن
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵
آلن بدیو، باوند بهپور
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۵

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان