نشرچشمه   یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
احمد شاملو، ع. پاشایی
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام
محمدعلی سپانلو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
محمدعلی سپانلو
قیمت ۷۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام
امیرحسین افراسیابی
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
ناظم حکمت، احمد پوری
قیمت ۴۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۹۳
احمد پوری
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
فریدون مشیری
قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ نونزدهم، تهران، ۱۳۹۳
فریدون مشیری
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۳
فریدون مشیری
قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ نونزدهم، تهران، ۱۳۹۳
پابلو نرودا، احمد پوری، کاظم فرهادی
قیمت ۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ بیست و پنجم، تهران، ۱۳۹۳
سیمین بهبهانی
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۳
غادة السمان، عبدالحسین فرزاد
قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۳

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان