نشرچشمه   شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
غاده السمان، عبدالحسین فرزاد
قیمت ۶۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام
یونان رسول
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
محمد شمس لنگرودی
قیمت ۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۳
افشار رئوف
قیمت ۶۲,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
فدریکو گارسیالورکا، احمد پوری
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
احمد شاملو، ع. پاشایی
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۳
محمدعلی سپانلو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
محمدعلی سپانلو
قیمت ۷۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام
امیرحسین افراسیابی
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
ناظم حکمت، احمد پوری
قیمت ۴۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۹۳
احمد پوری
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
فریدون مشیری
قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ نونزدهم، تهران، ۱۳۹۳

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان