نشرچشمه   چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
سارا محمدی اردهالی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
مهدی مظفری ساوجی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۳
چارلز بوکفسکی، پیمان خاکسار
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۳
غاده السمان، عبدالحسین فرزاد
قیمت ۶۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام
یونان رسول
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
محمد شمس لنگرودی
قیمت ۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۳
افشار رئوف
قیمت ۶۲,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
فدریکو گارسیالورکا، احمد پوری
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
احمد شاملو، ع. پاشایی
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۳
محمدعلی سپانلو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
محمدعلی سپانلو
قیمت ۷۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام
امیرحسین افراسیابی
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان