نشرچشمه   شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
سمیرا کرمی
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
احمدرضا احمدی
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۳
کاظم واعظ‌‌زاده
قیمت ۶۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
سارا محمدی اردهالی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
مهدی مظفری ساوجی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۳
چارلز بوکفسکی، پیمان خاکسار
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۳
غاده السمان، عبدالحسین فرزاد
قیمت ۶۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
یونان رسول
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
محمد شمس لنگرودی
قیمت ۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۳
ریچارد براتیگان، یگانه وصالی
قیمت ۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۳
افشار رئوف
قیمت ۶۲,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۳
فدریکو گارسیالورکا، احمد پوری
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان