نشرچشمه   یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
گروس عبدالملکیان
قیمت ۶۵,۰۰۰ ریال
چاپ سیزدهم، تهران، ۱۳۹۴
چاپ تمام
ویسواوا شیمبورسکا، بهمن طالبی‌نژاد، آنا مارچینوفسکا
قیمت ۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
مرام المصری، سید محمد مرکبیان
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
شبنم سلطانی
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
سمیرا نیک‌نوروزی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
فریدون مشیری
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ بیستم، تهران، ۱۳۹۴
رسول رخشا
قیمت ۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
مودب میرعلایی، سیاوش عظیمی
قیمت ۲۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
محمود معتقدی
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
مهدی مظفری ساوجی
قیمت ۶۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
ناظم حکمت، احمد پوری
قیمت ۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۹۴
شهاب مقربین
قیمت ۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان