نشرچشمه   یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
مجتبا پورمحسن
قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
چزاره پاوزه، کاظم فرهادی/فرهاد خردمند
قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
داریوش معمار
قیمت ۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱
احمد شاملو
قیمت ۲۸,۰۰۰ ریال
چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۱
چاپ تمام
بهاره رضائی
قیمت ۳۸,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱
کتایون ریزخراتی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
پاسکال پیا، محمدعلی سپانلو
قیمت ۶۸,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
فریدون مشیری
قیمت ۴۳,۰۰۰ ریال
چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۱
چاپ تمام
پابلو نرودا، احمد پوری
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ بیست و چهارم، تهران، ۱۳۹۱
محمد شمس لنگرودی
قیمت ۳۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۱
فریدون مشیری
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۹۱
سعدی گل‌بیانی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان