نشرچشمه   جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
علی باباچاهی
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
فریدون مشیری
قیمت ۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
سیدعلی صالحی
قیمت ۱۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
مجتبا پورمحسن
قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
چزاره پاوزه، کاظم فرهادی/فرهاد خردمند
قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
داریوش معمار
قیمت ۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱
بهاره رضائی
قیمت ۳۸,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱
کتایون ریزخراتی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
پاسکال پیا، محمدعلی سپانلو
قیمت ۶۸,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
فریدون مشیری
قیمت ۴۳,۰۰۰ ریال
چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۱
چاپ تمام
پابلو نرودا، احمد پوری
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ بیست و چهارم، تهران، ۱۳۹۱
محمد شمس لنگرودی
قیمت ۳۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۱

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان