نشرچشمه   چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
بهاره رضائی
قیمت ۳۸,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱
کتایون ریزخراتی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
پاسکال پیا، محمدعلی سپانلو
قیمت ۶۸,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
فریدون مشیری
قیمت ۴۳,۰۰۰ ریال
چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۱
چاپ تمام
پابلو نرودا، احمد پوری
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ بیست و چهارم، تهران، ۱۳۹۱
محمد شمس لنگرودی
قیمت ۳۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۱
فریدون مشیری
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۹۱
سعدی گل‌بیانی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰
علی باباچاهی
قیمت ۴۸,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰
چاپ تمام
ایرج ضیائی
قیمت ۳۶,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰
اهورا گودرزی
قیمت ۲۳,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰
احسان مهتدی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان