نشرچشمه   سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
فریدون مشیری
قیمت ۳۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ بیست و سوم، تهران، ۱۳۹۶
حسن همایون
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۶
احمد شاملو
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۵
کاظم فرهادی، فرهاد خردمند
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
چاپ تمام
واهه آرمن، ترلان میرشکاری
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
ریچارد براتیگان، یگانه وصالی
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۵
توماس ترانسترومر، احسان ثقفیان
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵
چاپ تمام
گروس عبدالملکیان، نازنين طباطبايى
قیمت ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ دهم، تهران، ۱۳۹۵
غادة السمان، عبدالحسین فرزاد
قیمت ۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ هفتم، تهران، ۱۳۹۵
گروس عبدالملکیان
قیمت ۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۹۵
گروس عبدالملکیان
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۹۵

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان