نشرچشمه   یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۵
توبیاس وولف، منیر شاخساری
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
دنیس جانسون، پیمان خاکسار
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
کریستین بوبن، پرویز شهدی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
جی. جی. بالارد، علی‌اصغر بهرامی
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
عظیم جابری، کریشتوف کیشلوفسکی
قیمت ۱۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
میراندا جولای، فرزانه سالمی
قیمت ۶۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۴
ایشتوان ارکنی، کمال ظاهری
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
هیوبرت سلبی جونیور، پیمان خاکسار
قیمت ۱۳۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
گابریل گارسیا مارکز، هرمز عبدالهی
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۴
دیوید سداریس، پیمان خاکسار
قیمت ۱۱۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۴
جی. جی. بالارد، علی‌اصغر بهرامی
قیمت ۲۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۳

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان