نشرچشمه   دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
رائول ارخمی، جیران مقدم
قیمت ۱۳۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۶
ایتالو کالوینو، پرویز شهدی
قیمت ۲۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۶
سوتلانا الکساندرونا الکسیویچ، عبدالمجید احمدی
قیمت ۲۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۶
آبتین گلکار
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۶
جولین بارنز، پیمان خاکسار
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۶
چارلز بوکفسکی، پیمان خاکسار
قیمت ۲۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۶
استیو تولتز، پیمان خاکسار
قیمت ۵۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۹۵
چاپ تمام
چاک پالانیک، پیمان خاکسار
قیمت ۱۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۵
طیب صالح، رضا عامری
قیمت ۱۱۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۵
چاپ تمام
خابیر ماریاس، مهسا ملک‌مرزبان
قیمت ۲۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
ویلم فردریک هرمانس، سامگیس زندی
قیمت ۲۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان