نشرچشمه   یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
آله‌خاندرو سامبرا، ونداد
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
رومن گاری، سمیه نوروزی
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
ریچارد براتیگان، مهدی نوید
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ هفتم، تهران، ۱۳۹۴
مارک تواین، امیرحسین وزیری
قیمت ۳۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۸۴,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
چاپ تمام
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
چاپ تمام
جی.دی سلینجر، بابک تبرایی
قیمت ۴۲,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
مو یان، بابک تبرایی
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
جی. ام.کوتسی، ونداد جلیلی
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
خوآن گابریل واسکس، ونداد جلیلی
قیمت ۱۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان