نشرچشمه   شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
داسیا مارینی، محمدجواد فیروزی
قیمت ۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹
چاپ تمام
پل استر، احسان نوروزی
قیمت ۳۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹
چاپ تمام
دیوید گیلمور، میچکا سرمدی
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹
جین ام. آول، شهین‌دخت لطف‌اللهی (محبوب)
قیمت ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۹
چیماماندا گزی ادیشی، ناهید تبریزی سلامی
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۸۹
اریش کستنر، ساعد آذری
قیمت ۴۸,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۸۹
چاپ تمام
ایتالو کالوینو، پرویز شهدی
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۹
دیدیه‌ون کولارت، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹
دیوید پیس، حمیدرضا صدر
قیمت ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۸۹
دای سیجی، الهه هاشمی
قیمت ۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۸۸
چاپ تمام
جی. جی. بالارد، علی‌اصغر بهرامی
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۸
آلبرتو موراویا، زهره بهرامی
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۸۸

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان