نشرچشمه   یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
خانه >

رده‌بندی

>

داستان

حمیدرضا نجفی
قیمت ۱۹,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰
محمدرضا گودرزی
قیمت ۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰
چاپ تمام
ماریو بارگاس یوسا، آرش سرکوهی
قیمت ۲۸,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۰
چاپ تمام
آذردخت بهرامی
قیمت ۳۵,۰۰۰ ریال
چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۰
کازوئو ایشی‌گورو، علیرضا کیوانی‌نژاد
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۰
ماریو بارگاس یوسا، یحیی خوئی
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰
توبیاس وولف، منیر شاخساری
قیمت ۱۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۰
کرت ونه‌گوت، علی‌اصغر بهرامی
قیمت ۳۹,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰
چاپ تمام
طاهر بن جلون، بهمن یغمایی، محمدهادی خلیل‌نژادی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰
پدرام رضایی‌زاده
قیمت ۲۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۰
چاپ تمام
رولان توپور، کوروش سلیم‌زاده
قیمت ۹۲,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۰
چاپ تمام
لویی فردینان سلین، سمیه نوروزی
قیمت ۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۰

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان