نشرچشمه   دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
خانه >

رده‌بندی

>

داستان

آراز بارسقیان
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
مجتبا پورمحسن
قیمت ۴۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
بهناز علی‌پور گسکری
قیمت ۶۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
فرهاد کشوری
قیمت ۱۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۲
شاهرخ گیوا
قیمت ۹۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۲
چاپ تمام
تونی موریسون، میچکا سرمدی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
مهام میقانی
قیمت ۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۲
فرشته نوبخت
قیمت ۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
ویلیام فاکنر، عبدالله قره‌باغى
قیمت ۷۲,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
مانوئل ریباس، آرش سرکوهی
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
امریک پرسبرگر، آرش گنجی
قیمت ۱۰۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
رویا شکیبایی
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۲

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان