نشرچشمه   دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
خانه >

رده‌بندی

>

داستان

ویلیام فاکنر، عبدالله قره‌باغى
قیمت ۷۲,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
مانوئل ریباس، آرش سرکوهی
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
امریک پرسبرگر، آرش گنجی
قیمت ۱۰۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
رویا شکیبایی
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۲
ای. ال. داکترو، امیر احمدی آریان
قیمت ۲۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲
روبرتو بولانیو، پوپه میثاقی
قیمت ۱۱۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۲
ژرژ باتای، پیمان غلامی
قیمت ۴۸,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
آیت دولتشاه
قیمت ۵۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
چاپ تمام
محمدرضا فیاض
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
چاپ تمام
زهرا عبدی
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
چاپ تمام
پیمان غلامی، پی‌یر کلوسوفسکی
قیمت ۳۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۱
چاپ تمام
آراز بارسقیان
قیمت ۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان