نشرچشمه   شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
خانه >

رده‌بندی

>

داستان

الکسی تولستوی، احمد نوری‌زاده
قیمت ۳۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام
لیو تالستوی، سروش حبیبی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام
ایتالو کالوینو، پرویز شهدی
قیمت ۸۸,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۳
فرهاد کشوری
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۳
محمود حسینی‌زاد
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۳
کامران محمدی
قیمت ۶۶,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
تریسی شوالیه، گلی امامی
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۳
فریبا وفی
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۳
محمدرضا کاتب
قیمت ۱۱۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
ریچارد براتیگان، مهدی نوید
قیمت ۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام
بلقیس سلیمانی
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۳
کورمک مک‌کارتی، امیر احمدی آریان
قیمت ۱۴۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
چاپ تمام

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان