نشرچشمه   دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
خانه >

رده‌بندی

>

داستان

پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
گابریل گارسیا مارکز، هرمز عبدالهی
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۴
بابک تبرایی
قیمت ۱۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
چاپ تمام
جی.دی سلینجر، بابک تبرایی
قیمت ۴۲,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
چاپ تمام
مو یان، بابک تبرایی
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
جی. ام.کوتسی، ونداد جلیلی
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
احمد پوری
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ هشتم، تهران، ۱۳۹۴
حامد اسماعیلیون
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
بلقیس سلیمانی
قیمت ۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
محمود دولت‌آبادی
قیمت ۸۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۹۴
جیران گاهان
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۴

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان