نشرچشمه   دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
خانه >

رده‌بندی

>

داستان

آله‌خاندرو سامبرا، ونداد
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
امیرحسین شربیانی
قیمت ۱۶۵,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
رضا دانشور
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
رومن گاری، سمیه نوروزی
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
دنی دیدرو، مینو مشیری
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
هیوبرت سلبی جونیور، پیمان خاکسار
قیمت ۱۳۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
حمیدرضا صدر
قیمت ۱۸۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
ریچارد براتیگان، مهدی نوید
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ هفتم، تهران، ۱۳۹۴
علی‌اشرف درویشیان
قیمت ۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۴
مارک تواین، امیرحسین وزیری
قیمت ۳۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
سینا دادخواه
قیمت ۱۳۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
لیو تالستوی، سروش حبیبی
قیمت ۳۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۴

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان