نشرچشمه   یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
خانه >

رده‌بندی

>

داستان

مو یان، بابک تبرایی
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
جی. ام.کوتسی، ونداد جلیلی
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
احمد پوری
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ هشتم، تهران، ۱۳۹۴
حامد اسماعیلیون
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
بلقیس سلیمانی
قیمت ۸۵,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴
محمود دولت‌آبادی
قیمت ۸۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۹۴
جیران گاهان
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۴
خوآن گابریل واسکس، ونداد جلیلی
قیمت ۱۷۵,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
هادی معصوم‌دوست
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
امیررضا مافی
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی‌نژاد
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
ارهان پاموک، عین‌له غریب
قیمت ۴۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۵

Development by Agahsystems

پیشخان