نشرچشمه   جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
نشر‌چشمه
نشر‌چشمه
بگذارید کتاب‌ها ما را بخوانند
 
دیوید ا.کوک، هوشنگ آزادی‌ور
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
میشل سیوتا، نادر تکمیل همایون
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
آندره بازن، محمدرضا شیخی
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵
غیر قابل فروش
ریچارد ال. مودی، شعله آذر
قیمت ۱۷۰,۰۰۰ ریال
چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵
اصغر فرهادی
قیمت ۵۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۵
ليندا سينگر، مهدی کيا
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵
غیر قابل فروش
مازیار اسلامی
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵
مایکل انداج، مصطفی خرقه‌پوش، الهه صالح
قیمت ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۵
یحیی نظری
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
غیر قابل فروش
آلن کسبی‌یر، بهمن طاهری
قیمت ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چاپ هفتم، تهران، ۱۳۹۴
چاپ تمام
رای ساتیاجیت، کاظم فرهادی
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال
چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴
سیدنی لومت، بهمن فرمان‌آرا
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ ریال
چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴
چاپ تمام

کلیه‌ی حقوق برای نشر چشمه محفوظ است. ۱۳۹۶

Development by Agahsystems

پیشخان